Ing. Pavol Finka - LegalSoft

Rating a informácie o Ing. Pavol Finka - LegalSoft

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Ing. Pavol Finka - LegalSoft 38811 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 7342. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.1531% spoločností je horších ako Ing. Pavol Finka - LegalSoft.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Ing. Pavol Finka - LegalSoft" href="http://ing-pavol-finka-legalsoft.sk-rating.com/">
   <img src="http://ing-pavol-finka-legalsoft.sk-rating.com/ing-pavol-finka-legalsoft.png" width="150" height="25" alt="Rating Ing. Pavol Finka - LegalSoft" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Ing. Pavol Finka - LegalSoft

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia